ASOCIAȚIA MEDIATORILOR DIN JUDEȚUL HARGHITA
Alegeți limba:
ASOCIAȚIA MEDIATORILOR
DIN JUDEȚUL HARGHITA
DESPRE NOI
DESPRE MEDIERE
MEDIATORI
CONTACT
LEGISLAȚIE
FORMULARE UTILE
ŞTIRI

Despre Mediere

Procedura medierii este reglementată de Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi se bazează pe actul de voinţă al părţilor de a recurge la mediere şi pe libertatea de a alege mediatorul.

Şedinţa de informare privind medierea este gratuită iar onorariul mediatorului se negociază, determinând un nivel rezonabil al costurilor.

Medierea, ca procedură alternativă de soluţionare a conflictelor, poate fi iniţiată atât înainte cât şi după începerea procesului în instanţă, acesta fiind suspendat temporar până la finalizarea medierii

Medierea asigură rezolvarea conflictelor în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.

Mediatorul va încuraja şi va facilita dialogul onest, constructiv între părţi, în scopul identificării unor posibile soluţii acceptabile de către ambele părţi.

Odată încheiat Acordul de mediere, se restituie, la cerere, taxa judiciară de timbru achitată pentru acţiunea în instanţă.

Acordul de mediere este încheiat exclusiv prin consimţământul părţilor, asigurând soluţia optimă de consens. Acordul de mediere devine legea părţilor.

Conflicte care pot face obiectul medierii:

 

În materie civilă: grăniţuiri, revendicări, pretenţii şi obligaţii pecuniare, partajul bunurilor deţinute în coproprietate, alte obligaţii de a da sau a face.

În materie familială: împărţirea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei, încredinţarea minorului, stabilirea modalităţii de exercitare a drepturilor părinteşti.

În materie comercială: executarea obligaţiilor de plată, executarea obligaţiilor contractuale şi încetarea contractelor comerciale, stabilirea unor despăgubiri, litigii între asociaţi şi acţionari privind drepturile societare.

În materie penală doar conflictele rezultate din infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în mişcare în baza plângerii prealabile.

În materie de proprietate intelectuală şi drepturi de autor, protecţia consumatorilor, cazuri de malpraxis şi răspundere profesională, conflicte privind protecţia mediului.